Udskriv
Sitemap
Forside

Blæsemidler - Metalliske

 

SCHEBYE TEKNIK er leveringsdygtig af alle gængse flergangsblæsemidler til sandblæsning og slyngrensning:


Stålsand: Shot, grit og cutwire, som stål eller rustfrit materiale.
Shot og grit findes også i støbejernskvalitet (= Chilled Iron, må IKKE benyttes til slyngrenseanlæg uden særlig ekstra slidbeskyttelse!). Standtiden er ca. det halve af hærdet stålstøbt sålsand.

 

Cutwire er en trukket og klippet tråd, og kan substituere stålsand af såvel shot som grit typen. Skal cutwire benyttes til shotpeening, må cutwiren afrundes i en speciel proces. Hårdheden måles i Vickers, medens hårdheden for stålsand måles i Rockwell C

 

Rustfrit blæsemiddel: Rustfrit shot og cutwire kan fuldt substituere hinanden og anvendes af økonomiske årsager primært til bearbejdning af rustfrit materiale og i anlæg med en meget lav tabsfaktor. Dette kan erstatte middel- dimensionerne af glasperler, og giver ikke de karakterist- iske støvaflejringer, som kendes fra glasperleblæsningen, og som gør den færdige, finish-rensede overflade meget ømfindtlig over for fedtstof og salte, fremkaldt af berøring med hånden.

 

Jern-grit: Støbejernssand anvendes primært til stationære trykdrevne anlæg, hvor tab af brugbart blæsemiddel ikke kan undgås, og hvor der er risiko for fugt.

 

 

Fremstilling af stålsand

 

Fremstilling af stålsand sker ud fra stålskrot, der smeltes. Det flydende stål hældes i en stråle ned over et vandbad, hvor strålen under faldet skydes i stykker af en vandstråle. Herved dannes stålkuglerne. Når stålsandet falder ned i vandbadet, bratkøles materialet.

 

Størrelsen og kvaliteten af stålsandet afhænger af det flydende jerns temperatur og ikke mindst af hældehastigheden i forhold til vandstrålen. En god støber er i stand til at producere de størrelser af stålsand, markedet efterspørger, hvorimod en dårlig støber vil producere både lange og hule korn, samtidig med at dimensionsvariationen vil være meget stor.

 

Når stålsandet er landet på bunden af vandbadet trækkes det op, tørres og sorteres såvel i størrelse som i facon.

 

Ved bratkølingen af materialet kan hærderevner gøre, at det knækker. Dette bruges som kantet stålgrit. Ligeledes vil de store stålsandskorn, som ikke kan anvendes til normal sandblæsning eller slyngrensning, blive knust i en slagmølle til stålgrit.

Det sorterede, anvendelige stålsand varmes igen op, hærdes og normaliseres til den korrekte hårdhed.

 

Pakningen sker enten i 25 kg sække, som lægges på paller, i bigbags eller i tønder.

 

 

 

 

Skrotpris tillæg for stålsand

Stålsandsprisen er afhængig af skrotprisen på det internationale marked.

 

Tillægget beregnes ud fra skrotprisen 2 måneder før. Basis findes i:
WWW.eurofer.org /Facts and figures/Figures/Scrap price index/New arisings
Skrotpristillæget for tidligere år kan oplyses tilbage til 2003.

 

 

 

Blæsemiddel - ikke-metallisk

 

Garnet, går under navnet "Australsk ørkensand", og har sin oprindelse fra Australien, Kina eller Indien. Garnet er en god afløser for kvartssand, da SiO2 er bundet i garnetkrystallen. Effektivitetsmæssigt er garnet tæt op mod korund med lavt Al2O3 indhold og er ca. 30% hurtigere end slaggemateriale.

Glasperler, er et meget skånsomt blæsemiddel, som frembringer en blød og glat overflade. Anvendelsen er primært til rustfrit materiale samt til renoveringsformål i sandblæsekabiner. Glasperler er dyre i brug.

 

Korund. Efter FEPA norm eller metrisk. Korund er et aggressivt blæsemiddel. Det produceres med meget variabelt Al2O3 indhold til forskellige renseformål. Med lavt indhold af Al2O3 følger et højt jernoxidindhold, som gør at anvendelsen begrænser sig til ”sort” jern. Korund med højt jernoxidindhold kaldes på tysk ”Körnereisen”. Jo højere Al2O3 indhold (ædelkorund) jo højere pris samt væsentlig større anvendelsesområde, f.eks. på glas, rustfrit stål og ikke jernmetaller. Naturligt fore­kommende korund benyttes i meget lille udstrækning.

 

Kunststof blæsemiddel: Kunststofgranulat er et effektivt men samtidig meget nænsomt blæsemiddel. Anvendes bl.a. til renoveringsopgaver inden for motor- og elektronik-industrien samt til at fjerne maling - uden at beskadige grundoverfladen - inden for fly­industrien. Kunststofgranulat forefindes i tre forskellige grundtyper og i forskellige dimensioner. Er ret dyrt i brug.

Nøddeskaller anvendes kun til efterbehandling af polerede overflader er er dyre i brug.

 

Siliciumcarbid er et stærkt aggressivt blæsemiddel, og anvendes kun i små dimensioner og kun til specielle formål pga. den høje pris. Eksempelvis til rensning af hærdede skærende værktøjer.

 

Silikatslagge, også kaldet kobberslagge, metalslagge eller silikat, uanset om der er kobber i eller ej. Dette blæsemiddel er afløser for kvartssand, men det kan misfarve metaloverfladen, alt afhængig af hvilken slags metalslagge, der er tale om. Det kan være aluminiumssilikat, aludur, aramgrit, vasilgrit osv.

 

Kvartssand anvendes kun til fristråleanlæg, hvor alternativt materiale ikke kan anvendes. På dette område er Danmark et ”u-land” med en ukonsekvent holdning til kvartssand, fordi man tillader benyttelsen af kvartssand og samtidig stiller man meget store krav til luftrens­ningen på vore støberier pga. den sundhedsskadelige virkning. Kvartssand er praktisk taget totalt forbudt i alle andre europæiske lande, selv i Østeuropa, og mange steder er det end ikke tilladt at anvende kvartssand i lukkede anlæg med god filtrering, og hvor der ikke er betjeningspersonale til stede.

Kvartssand efterlader sig en pæn og ensartet musegrå ståloverflade.


Kvartssand indgår ikke i vort leveringsprogram.


Valget af det korrekte blæsemiddel har overordentlig stor indflydelse på de korrekte overflader - til de forskellige renseformål.

 

Eksempelvis er en glat struktur kun anvendelig til forme, visse værktøjer og lignende.


Skal der derimod påklæbes eller pålægges tykfilms-
belægninger, kræves en skarp ruhedsstruktur. Stålsand, korund, glasperler og kunststofgranulat er nogle muligheder blandt mange.

 

Valget er Deres, men vi er specialister i at finde den optimale løsning!

 

 

Schebye Teknik ApS

Fabriksvej 6

DK-5580 Nr. Aaby

Tlf.: (+45) 64 42 22 44

Fax.: (+45) 64 42 23 61

  Grundlagt


 1985

 

Samarbejdspartner for

kvalitetsbevidste brugere af blæsemiddel,

 sandblæseanlæg og slyngrenseanlæg.